top of page

Fitness Freaks

Public·73 members
Hector Isaev
Hector Isaev

Faruk K Bomba


Gergerlioğlu, Twitter hesabından da "Meclise darbe, sadece bomba atmakla olmuyor. 90 bin kişinin oyunu almış bir milletvekilini meclis dışına itmeye çalışmak bu meclise bir darbedir. Ben de bu darbeye karşı direneceğim" mesajını paylaştı.
Faruk K Bomba

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page