top of page

Art & Craft Group

Public·62 members
Daniel Grigoriev
Daniel Grigoriev

Meister Uzaklar OlsadaÇizimler etkili olsaydı bu etki yalnızca üslup üzerinden bir değişim yaratabilirdi. Çizimlerde üslup üzerine bir sorgulama var, fikir olarak yok. Mimarlık üretiminin düşünce yapısını değiştirmekten oldukça uzaklar.
Meister Uzaklar Olsada

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page